Encaustic art med bivax


Encaustic (att bränna i) är en fascinerande och mångsidig genre. Det hänvisar till användning av bivax som en beståndsdel i en målningsprocess som involverar smältning av vaxet i något skede. Naturen och variationen av vaxer gör detta medium till ett riktigt bra och kreativt! Encaustic art handlar om att använda smält vax som ett kreativt medium.  

Genren av enkaustisk konst kan användas av alla, från nybörjare, genom hantverk och hobbykonst och vidare till den finaste konsten. Generellt använder den enkaustiska konstproduktlinjen uppvärmda verktyg för att smälta och applicera vaxblockets färger på kartong eller andra ytor. Tunn applicering innebär att ett styvt stöd i allmänhet inte är nödvändigt och smältning sker under appliceringsprocessen. Det finns startset för att arbeta med strykjärn och vax. Vaxen i encaustic art-sortimentet är formulerade med endast vaxer och pigment, hartsvaxformuleringar innehåller ofta 85 % bivax + 15 % damar.